Aktuality

Médiá

Reportáž na Markíze: Mikroplasty vo vode Viac

Rozhovor v Dobrých novinách s našou predsedkyňou o ekologických témach. Viac

Reportáž na RTVS o ťažbe štrku na výstavbu obchvatu Bratislavy a vplyvu na vodu Viac

Nový zákon LEX Žitný ostrov je teda schválený. Ministerstvo ním máva na svoju obranu pri všetkých kauzách okolo vody. My však od nich chceme konkrétne kroky na jej ochranu: je treba nájsť zdroj atrazínu, zastaviť odber štrkov na Žitnom ostrove, vyhlásiť ochranné pásma okolo najväčšieho zdroja pitnej vody a sanovať Vrakuňskú skládku, nie stavať okolo nej stenu. Viac

Súčasné suché a horúce leto okrem iného spôsobilo, že Dunaj v Bratislave má jednu z najnižších úrovní svojej hladiny v histórii. Má to vplyv aj na zdroje pitnej vody, ktoré doslova ubúdajú. Čo všetko má vplyv nielen na množstvo, ale aj na kvalitu pitnej vody v našom hlavnom meste? Aký vplyv má masívna developerská výstavba, nezmyselné výruby lesov, zaberanie vinohradov, či iných zelených plôch? Zachránime Sihoť, ako významný zdroj pitnej vody hlavného mesta? Hrozia nám ničivé povodne už pri občasných silných dažďoch? Aké ekologické záťaže hrozia zdrojom pitnej vody v Bratislave a ako sa s tým chceme vyrovnať? Nielen na tieto otázky moderátora Jozefa Hübela odpovedia odborníčka na životné prostredie a environmentálnu politiku Bratislavskej vodárenskej spoločnosti inžinierka Alena Trančíková a vedec, známy ochranár a ekologický aktivista profesor Mikuláš Huba. Viac

Počas včerajšieho rozporového konania sa nám podaril malý úspech, vsunuli sme do zákona dve požiadavky. Monitorovanie vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach bude posilnené a osobitne upravené v Rámcovom programe monitorovania. Viac

Dnes sme rokovali v Trnave na #tsk a hľadali sme formy spolupráce s #zanasuvodu Viac

Je Malý Dunaj otrávený? Hosťom Braňa Závodského je chemik, VŠ učiteľ a vedec Dušan Velič z občianskeho združenia Za našu vodu. Témou bude návrh zákona Lex Žitný ostrov z dielne ministerstva životného prostredia a tiež situácia na Malom Dunaji Viac

S podporou 623 pripomienkovateľov sme podali hromadné pripomienky k Zákonu o chránených vodohospodárskych oblastiach a o zmene a doplnení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov“. Tým ktorí sa k naším pripominkam pridali svojim podpisom ďakujeme! Viac

Ministerstvo životného prostredia neprišlo na diskusiu o zhodnotení materiálu Lex Žitný ostrov, analýze stavu ochrany podzemnej vody a pitnej vody na Slovensku. Združenie Za našu vodu na ich kroky reaguje. Viac

Naše združenie sa snaží poukázať na problémy so znečistením vôd na Slovensku. Preukázateľná kontaminácia podzemných vôd nebezpečnými látkami, predstavuje riziko pre našu pitnú vodu. Bez pitnej vody nikto z nás nevie existovať. A preto vás žiadame o podporu jej ochrany. Ponúkame tiež možnosť spoločnými silami otestovať vodu, ktorú pijeme. Výsledky analýz zverejníme.
  Pridajte sa

Už nás je 5663

  Prispejte na otestovanie vody

  Výsledky analýz

Otestovali sme už 20 vodných zdrojov