Aktuality

Médiá

Zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva pôdohospodárstva SR neprišli za okrúhly stôl organizovaný aktivistami z OZ Za našu vodu. Vypočujte si reportáž v archíve od 5:03. Viac

Diskusia za okrúhlym stolom so zástupcami ministerstiev a mimovládnych organizácií
06.06.2018 19:29

Dňa 7. júna 2018 o 9:30 sa v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike, Palisády 29, Bratislava, uskutoční medzirezortná Diskusia za okrúhlym stolom, ktorá má plánované tri okruhy tém, s nasledujúcim zastúpením
1. Úvod a zhodnotenie materiálu LEX Žitný ostrov
2. Analýza stavu ochrany podzemnej vody a pitnej vody na Slovensku
3. Príprava medzirezortných odborných pracovných skupín

Moderátor: Vedúci Zastúpenia EK v SR, Ladislav Miko,

Pozvaní: Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo vnútra SR, Slovenský ochranársky snem a Spoločnosť pre trvalo udržateľný život: Mikuláš Huba; Inštitút vodnej politiky: Elena Fatulova; Iniciatíva Za živé rieky: Martina Barancova Paulíková, Občianske združenie Za našu vodu: Annamarie Velič a Tibor Tóth

Časový harmonogram je nasledovný

09:30-10:00, Registrácia a uvítanie
10:00-11:30, Uzavretá Diskusia pri okrúhlom stole
11:30-12:30, Verejná diskusia a stretnutie s médiami

Organizátor OZ Za našu vodu chápe stretnutie ako prejav ochoty zúčastnených strán spolupracovať pri riešení problému ochrany vody na Slovensku. Budeme radi, ak prídete na verejnú diskusiu a stretnutie s médiami, prípadne aj pred začiatkom stretnutia, ak Vám to z časového hľadiska lepšie vyhovuje.

Normy a regulácie máme síce prísne, no realita je iná. Naša pitná voda bola kontaminovaná a 6-tisíc ľudí pred pol rokom pilo vodu kontaminovanú pesticídom, ktorý sa používa na likvidáciu buriny. Žitný ostrov je obrovský bazén s miliónmi kubíkov vody, ktoré treba ochrániť aj pre naše budúce generácie. Viac

Kloridazonnal szennyezett az ivóvíz a dunaszerdahelyi járásbeli faluban – közölte a Vizünkért (Za našu vodu) Polgári Társulás. A társulás megvizsgáltatta a vizet, és azt állítja, literenként 0,1 mikrogramm klorizadont tartalmaz. Viac

Májusban jött létre a csallóközi tagokat is számláló Mi Vizünkért (Za našu vodu) Polgári Társulás, mégpedig azzal az elsődleges céllal, hogy kellő módon tájékoztassák a laikus nyilvánosságot ivóvízforrásaik minőségéről, egyszersmind szakértői javaslatokkal járuljon hozzá a vízgazdálkodás javításához. Viac

Az „ITT ne igyál vizet!“ kezdeményezés arra a szomorú tényre reagál, hogy bár a Csallóközt védet vízgazdálkodási területté nyilvánították, az ivóvíz minősége romlik a régióban. Viac

Beseda o piatej v TV Bratislava o odpadoch a vode. Viac

Lex Žitný ostrov podľa občianskeho združenia Za našu vodu nie je dostatočný. Najmä v otázke výmeny informácií o kontrolách vody. Návrh zákona, ktorý by mal lepšie chrániť strategické zdroje, je na pripomienkovaní medzi ministerstvami. Zjednotiť by mal práve postup rezortov. Viac

V pitnej vode v Kvetoslavove sa nachádza metabolit pesticídu chloridazón v koncentrácii 1 ug/L. Potvrdili to vzorky, ktoré odobralo a otestovalo občianske združenie Za našu vodu. Pre tento metabolit nie je v slovenskej legislatíve upravený špecifický limit aj napriek tomu, že ho opakovane našli vo viacerých obciach na Žitnom ostrove. Viac

S cieľom upozorniť na pretrvávajúce problémy spojené s kvalitou pitnej vody na Slovensku občianske združenie (OZ) Za našu vodu odštartovalo kampaň TU vodu nepi! V kampani, ku ktorej sa môže pridať každý, ochranári žiadajú dôsledné zabezpečovanie ochrany podzemnej a povrchovej vody ako zdroja pitnej vody, efektívnejšiu kontrolu pitnej vody ako aj úplné a včasné informácie o kvalite vody dostupné pre verejnosť. Viac

Naše združenie sa snaží poukázať na problémy so znečistením vôd na Slovensku. Preukázateľná kontaminácia podzemných vôd nebezpečnými látkami, predstavuje riziko pre našu pitnú vodu. Bez pitnej vody nikto z nás nevie existovať. A preto vás žiadame o podporu jej ochrany. Ponúkame tiež možnosť spoločnými silami otestovať vodu, ktorú pijeme. Výsledky analýz zverejníme.
  Pridajte sa

Už nás je 5663

  Prispejte na otestovanie vody

  Výsledky analýz

Otestovali sme už 20 vodných zdrojov