Aktuality

Médiá

Súčasné suché a horúce leto okrem iného spôsobilo, že Dunaj v Bratislave má jednu z najnižších úrovní svojej hladiny v histórii. Má to vplyv aj na zdroje pitnej vody, ktoré doslova ubúdajú. Čo všetko má vplyv nielen na množstvo, ale aj na kvalitu pitnej vody v našom hlavnom meste? Aký vplyv má masívna developerská výstavba, nezmyselné výruby lesov, zaberanie vinohradov, či iných zelených plôch? Zachránime Sihoť, ako významný zdroj pitnej vody hlavného mesta? Hrozia nám ničivé povodne už pri občasných silných dažďoch? Aké ekologické záťaže hrozia zdrojom pitnej vody v Bratislave a ako sa s tým chceme vyrovnať? Nielen na tieto otázky moderátora Jozefa Hübela odpovedia odborníčka na životné prostredie a environmentálnu politiku Bratislavskej vodárenskej spoločnosti inžinierka Alena Trančíková a vedec, známy ochranár a ekologický aktivista profesor Mikuláš Huba. Viac

Počas včerajšieho rozporového konania sa nám podaril malý úspech, vsunuli sme do zákona dve požiadavky. Monitorovanie vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach bude posilnené a osobitne upravené v Rámcovom programe monitorovania. Viac

Dnes sme rokovali v Trnave na #tsk a hľadali sme formy spolupráce s #zanasuvodu Viac

Je Malý Dunaj otrávený? Hosťom Braňa Závodského je chemik, VŠ učiteľ a vedec Dušan Velič z občianskeho združenia Za našu vodu. Témou bude návrh zákona Lex Žitný ostrov z dielne ministerstva životného prostredia a tiež situácia na Malom Dunaji Viac

S podporou 623 pripomienkovateľov sme podali hromadné pripomienky k Zákonu o chránených vodohospodárskych oblastiach a o zmene a doplnení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov“. Tým ktorí sa k naším pripominkam pridali svojim podpisom ďakujeme! Viac

Ministerstvo životného prostredia neprišlo na diskusiu o zhodnotení materiálu Lex Žitný ostrov, analýze stavu ochrany podzemnej vody a pitnej vody na Slovensku. Združenie Za našu vodu na ich kroky reaguje. Viac

Zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva pôdohospodárstva SR neprišli za okrúhly stôl organizovaný aktivistami z OZ Za našu vodu. Vypočujte si reportáž v archíve od 5:03. Viac

Diskusia za okrúhlym stolom so zástupcami ministerstiev a mimovládnych organizácií
06.06.2018 19:29

Dňa 7. júna 2018 o 9:30 sa v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike, Palisády 29, Bratislava, uskutoční medzirezortná Diskusia za okrúhlym stolom, ktorá má plánované tri okruhy tém, s nasledujúcim zastúpením
1. Úvod a zhodnotenie materiálu LEX Žitný ostrov
2. Analýza stavu ochrany podzemnej vody a pitnej vody na Slovensku
3. Príprava medzirezortných odborných pracovných skupín

Moderátor: Vedúci Zastúpenia EK v SR, Ladislav Miko,

Pozvaní: Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo vnútra SR, Slovenský ochranársky snem a Spoločnosť pre trvalo udržateľný život: Mikuláš Huba; Inštitút vodnej politiky: Elena Fatulova; Iniciatíva Za živé rieky: Martina Barancova Paulíková, Občianske združenie Za našu vodu: Annamarie Velič a Tibor Tóth

Časový harmonogram je nasledovný

09:30-10:00, Registrácia a uvítanie
10:00-11:30, Uzavretá Diskusia pri okrúhlom stole
11:30-12:30, Verejná diskusia a stretnutie s médiami

Organizátor OZ Za našu vodu chápe stretnutie ako prejav ochoty zúčastnených strán spolupracovať pri riešení problému ochrany vody na Slovensku. Budeme radi, ak prídete na verejnú diskusiu a stretnutie s médiami, prípadne aj pred začiatkom stretnutia, ak Vám to z časového hľadiska lepšie vyhovuje.

Normy a regulácie máme síce prísne, no realita je iná. Naša pitná voda bola kontaminovaná a 6-tisíc ľudí pred pol rokom pilo vodu kontaminovanú pesticídom, ktorý sa používa na likvidáciu buriny. Žitný ostrov je obrovský bazén s miliónmi kubíkov vody, ktoré treba ochrániť aj pre naše budúce generácie. Viac

Kloridazonnal szennyezett az ivóvíz a dunaszerdahelyi járásbeli faluban – közölte a Vizünkért (Za našu vodu) Polgári Társulás. A társulás megvizsgáltatta a vizet, és azt állítja, literenként 0,1 mikrogramm klorizadont tartalmaz. Viac

Naše združenie sa snaží poukázať na problémy so znečistením vôd na Slovensku. Preukázateľná kontaminácia podzemných vôd nebezpečnými látkami, predstavuje riziko pre našu pitnú vodu. Bez pitnej vody nikto z nás nevie existovať. A preto vás žiadame o podporu jej ochrany. Ponúkame tiež možnosť spoločnými silami otestovať vodu, ktorú pijeme. Výsledky analýz zverejníme.
  Pridajte sa

Už nás je 5709

  Prispejte

  Výsledky analýz

Otestovali sme už 20 vodných zdrojov