Aktuality

Médiá

Nachádzajú sa v pitnej vode na Žitnom ostrove chemikálie, ktoré tam nemajú čo hľadať? V obci Kvetoslavov (okr. Dunajská Streda) pri testovaní vody objavili ochranári látku, ktorej limit nie je upravený zákonom, a preto sa ňou oficiálne analýzy nezaoberajú. Vyzvali hlavného hygienika, aby konal a zmenil normy. Zdravie ľudí ohrozené nie je. Viac

Rokovanie s MŽP SR
21.05.2018 16:07

OZ Za našu vodu prijalo pozvanie štátneho tajomníka MŽP pána Norberta Kurillu na rokovanie. Uskutoční sa v utorok 22.5.2018. Vítame ústretovosť MŽP SR a toto stretnutie využijeme na to, aby sme komunikovali našu predstavu o rokovaní za okrúhlym stolom so zástupcami všetkých štyroch rezortov, ktoré zodpovedajú za ochranu vody. Okrúhly stôl považujeme za formát, ktorý môže naštartovať odborný dialóg expertov, ktorý pomenuje príčiny nevyhovujúceho stavu ochrany vôd a dokáže pripraviť postup pri jeho odstraňovaní. OZ Za našu vodu

Vyzvali sme Hlavného hygienika SR, aby inicioval proces prehodnotenia limitov stanovených právnymi predpismi tak, aby odrážali reálne riziká na zdravie obyvateľov. Pri aktuálnom systémovom nastavení totiž výsledky spôsobujú chaos a neistotu - neumožňujú prehľadne vyhodnotiť stav pitnej vody na Slovensku. Viac

Občianske združenie Za našu vodu testovalo pitnú vodu na Miestnom úrade v Kvetoslavove. Podľa aktuálneho zistenia výsledky analýz ukázali výskyt Chloridazón desfenylu, metabolitu pesticídu Chloridazón v pitnej vode v koncentrácii 1 ug/L. Pre tento metabolit nie je v slovenskej legislatíve upravený špecifický limit, aj napriek tomu, že bol opakovane nájdený vo viacerých obciach na Žitnom ostrove. Viac

ratislava je jedno z najzelenších miest v Európe a voda zo Žitného ostrova, ktorá nám tečie z kohútikov je kvalitnejšia ako tá predávaná vo fľašiach. Mýtus alebo bohatstvo? Viac

Rádiožurnál RTVS
15.05.2018 13:06

Archív Rádiožurnálu RTVS zo 14.05.2018 Viac

S cieľom upozorniť na pretrvávajúce problémy spojené s kvalitou pitnej vody na Slovensku občianske združenie Za našu vodu odštartovalo kampaň TU vodu nepi! Viac

S cieľom upozorniť na pretrvávajúce problémy spojené s kvalitou pitnej vody na Slovensku občianske združenie Za našu vodu odštartovalo kampaň TU vodu nepi! V kampani, ku ktorej sa môže pridať každý, ochranári žiadajú dôsledné zabezpečovanie ochrany podzemnej a povrchovej vody ako zdroja pitnej vody, efektívnejšiu kontrolu pitnej vody ako aj úplné a včasné informácie o kvalite vody dostupné pre verejnosť. Viac

Základným poslaním kampane Tu vodu nepi! , ktorú pripravilo občianske združenie Za našu vodu, je upozorniť obyvateľstvo na tému ochrany povrchovej a podzemnej vody, aby sa cez ňu neznečistila pitná voda. Viac

S cieľom upozorniť na pretrvávajúce problémy spojené s kvalitou pitnej vody na Slovensku občianske združenie (OZ) Za našu vodu odštartovalo kampaň TU vodu nepi! Viac

Naše združenie sa snaží poukázať na problémy so znečistením vôd na Slovensku. Preukázateľná kontaminácia podzemných vôd nebezpečnými látkami, predstavuje riziko pre našu pitnú vodu. Bez pitnej vody nikto z nás nevie existovať. A preto vás žiadame o podporu jej ochrany. Ponúkame tiež možnosť spoločnými silami otestovať vodu, ktorú pijeme. Výsledky analýz zverejníme.
  Pridajte sa

Už nás je 5709

  Prispejte

  Výsledky analýz

Otestovali sme už 20 vodných zdrojov