Testujeme vodné zdroje Slovenska

Robíme podrobné analýzy pitnej vody na Slovensku, aby sme si mohli byť istí, že naše vodné zdroje nie sú znečistené starými záťažami, alebo novou výrobou.

Je čas sa ozvať !

Na Žitnom ostrove pili ľudia vodu z vodovodu, v ktorej bol postrek proti burine. So znepokojením sledujeme postupné znečisťovanie podzemných vôd aj na iných miestach Slovenska. Podporte nás a my budeme u ministrov presadzovať ochranu vody, aby sa toto nemohlo stať aj vám!

Ak si chcete byť istí hneď teraz, akú vodu pijete, pošlite nám finančný príspevok a s ním meno vašej obce. Z vyzbieraných príspevkov dáme vašu vodu akreditovane otestovať. Výsledok sa dozviete o pár týždňov na tejto stránke.

Vyzývame všetkých, ktorým nie je ľahostajná kvalita pitnej vody na Slovensku, pridajte sa a požadujme spoločne od štátu:

  1. záruku účinnej kontroly toho, že voda, ktorá tečie z môjho vodovodného kohútika je čistá a zdravotne nezávadná;
  2. úplné a včasné informácie o kvalite vody z môjho vodovodu, dostupné na internete a tiež na mojom miestnom/mestskom úrade;
  3. dôsledné zabezpečovanie ochrany podzemnej a povrchovej vody ako zdroja mojej pitnej vody.

Každý hlas je dôležitý

Už nás je 5651. Pridajte sa.

Kvalita vody, ktorú pijeme

Kampaň „Kvalita vody, ktorú pijeme“ je financovaná z projektu „Pitná voda ako existenčný verejný záujem“, ktorý je podporený z programu ACF – Slovakia, z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Viac o projekte

Naše združenie sa snaží poukázať na problémy so znečistením vôd na Slovensku. Preukázateľná kontaminácia podzemných vôd nebezpečnými látkami, predstavuje riziko pre našu pitnú vodu. Bez pitnej vody nikto z nás nevie existovať. A preto vás žiadame o podporu jej ochrany. Ponúkame tiež možnosť spoločnými silami otestovať vodu, ktorú pijeme. Výsledky analýz zverejníme.
  Pridajte sa

Už nás je 5651

  Prispejte na otestovanie vody

  Výsledky analýz

Otestovali sme už 20 vodných zdrojov