Prečo

Ochrana podzemnej vody, ako hlavného zdroja pitnej vody, nie je len environmentálnou výzvou, je to najmä o našom pude sebazáchovy. Potom, ako nebudeme mať pitnú vodu, už nebude žiadne potom...

 Pretože bez vody nie je život

Bez jedla vydrží človek niekoľko týždňov, bez vody však len niekoľko dní. Preto zanedbanie ochrany vôd je hazardom, ktorý si nemôžeme dovoliť.

 Pretože pitná voda je nenahraditeľná

Dve tretiny zemského povrchu sú tvorené vodou, ktorá je základom života. Zo všetkej tejto vody, však len menej ako 1% predstavuje pitná voda. A stále jej ubúda. Už dnes sú na Zemi miliónové mestá, ktoré trpia akútnym nedostatkom pitnej vody. Chceme, aby naši obyvatelia mali túto vodu.

 Pretože podzemné vody Slovenska sú našim bohatstvom

Voda je strategická a ak dnes má vysokú cenu ropa, zajtra to bude práve pitná voda a jej zásobárne, ktoré budú mať cenu zlata. Žitný ostrov na juhu Slovenska je najväčšou zásobárňou pitnej vody v strednej Európe.

 Pretože aj naše deti a vnúčatá budú potrebovať piť čistú a zdravú vodu

Pitná voda zo studní je dopĺňaná z podzemnej vody a preto podzemné vody, najmä tie tečúce smerom k zdrojom pitnej vody chceme chrániť na celom Slovensku. Naše deti by nám neodpustili, ak by sme si ich dnes nechali znehodnotiť.

 Pretože podzemné vody chráni ústava

Právo na zdravotne nezávadnú pitnú vodu je jedno zo základných ľudských práv. Naviac Ústava Slovenskej republiky garantuje ochranu podzemných vôd, ako hlavného zdroja pitnej vody a tak máme vytvorený prístup k pitnej vode.

 Pretože mať šťastie nestačí

Na Slovensku sme mali šťastie: akumulácia obrovského množstva podzemnej vody je na Žitnom ostrove možná vďaka vhodnému podložiu, tvorenému až stovkami metrov hrubou vrstvou štrkov a pieskov, ktoré sem uložila rieka Dunaj. V nej sa vytvorila zásobáreň kvalitnej pitnej vody, navyše neustále filtrovanej samočistiacou schopnosťou tohto podložia. Ak však do tejto podzemnej mega-nádrže necháme natiecť kontaminanty, samočistenie sa stratí a s ním aj naše šťastie.

 Pretože vodu v Žitnom ostrove treba neustále dopĺňať

Podmienky pre prirodzenú akumuláciu vôd a ich kvalita sa v posledných rokoch výrazne zhoršujú. Jednou z hrozieb sú sedimenty v Hrušovskej zdrži vodného diela Gabčíkovo, ktoré zabraňujú infiltrácii dunajskej vody do Žitného ostrova a tiež zhoršujú kyslíkový režim. Procesy dopĺňania zásob a prúdenia podzemnej vody ovplyvňuje aj masívna výstavba.

 Pretože treba identifikovať zdroje znečistenia

Ešte viac ako množstvo vody je ohrozená kvalita vôd na Žitnom ostrove. Rizík, ktoré môžu mať negatívny vplyv na kvalitu vody je celý rad: množstvo starých i nových environmentálnych záťaží; iba formálne regulované používanie agrochemikálií; skládky odpadov ako aj praktiky niektorých priemyselných podnikov.

 Pretože okrem Žitného ostrova sú podobne ohrozené aj iné zdroje pitných vôd v rôznych častiach Slovenska

Paradoxom je, že ľudia v blízkosti vodných nádrží na pitnú vodu, ako Starina a Nová Bystrica, neraz nemajú prístup ku kvalitnej pitnej vode. A rizikové sú aj iné oblasti po celej krajine.

 Pretože iba živé rieky vytvárajú podmienky na vznik pitnej podzemnej vody

Pre zachovanie tejto funkcie a ochranu života v riekach musíme zásadným spôsobom zmeniť to, ako sa staráme o povodia riek. Stromy pri vode nesmieme ničiť tak, ako to robíme dnes. Brehové porasty majú nesmierny význam pre čistotu našej vody.

 Pretože aj limonády a pivo sa vyrábajú z pitnej vody

Pitná voda je ale zatiaľ najzdravšia. Aby sa nestalo, že nezdravé nápoje z dovozu, alebo voda v plastoch budú naša jediná možnosť napiť sa.

Naše združenie sa snaží poukázať na problémy so znečistením vôd na Slovensku. Preukázateľná kontaminácia podzemných vôd nebezpečnými látkami, predstavuje riziko pre našu pitnú vodu. Bez pitnej vody nikto z nás nevie existovať. A preto vás žiadame o podporu jej ochrany. Ponúkame tiež možnosť spoločnými silami otestovať vodu, ktorú pijeme. Výsledky analýz zverejníme.
  Pridajte sa

Už nás je 5711

  Prispejte

  Výsledky analýz

Otestovali sme už 20 vodných zdrojov