Je čas sa ozvať !

Preukázateľná kontaminácia podzemných vôd nebezpečnými látkami, predstavuje riziko pre našu pitnú vodu. Bez pitnej vody nikto z nás nevie existovať. A preto s vašou podporou žiadame:

  1. účinnú kontrolu pitnej vody na celom Slovensku,
  2. informácie o jej kvalite dostupné každému na internete,
  3. systematickú ochranu podzemnej a povrchovej vody.

Každý hlas je dôležitý  

Už nás je 5711. Pridajte sa.

Naše združenie sa snaží poukázať na problémy so znečistením vôd na Slovensku. Preukázateľná kontaminácia podzemných vôd nebezpečnými látkami, predstavuje riziko pre našu pitnú vodu. Bez pitnej vody nikto z nás nevie existovať. A preto vás žiadame o podporu jej ochrany. Ponúkame tiež možnosť spoločnými silami otestovať vodu, ktorú pijeme. Výsledky analýz zverejníme.
  Pridajte sa

Už nás je 5711

  Prispejte

  Výsledky analýz

Otestovali sme už 20 vodných zdrojov