Hrnčiarovce nad Parnou

Hrnčiarovce nad Parnou - pitná voda

Vzorka pitnej vody bola odobratá dňa 15.11.2019 na MÚ Hrnčiarovce nad Parnou a podrobená komplexnej analýze pitnej vody. Všetky stanovené látky spĺňajú limity určené pre ukazovatele pitnej vody v zmysle Vyhlášky 247/2017 Z.z.

Výsledky analýzy pitnej vody

Hrnčiarovce nad Parnou - studňa

Vzorka vody bola odobratá dňa 15.11.2019. Vzorka studničnej vody nespĺňa limity pre pitnú vodu pre parameter dusičnany a nie je vhodná na konzumáciu. Pripomíname, že dusičnany sa nedajú odstrániť prevarením vody.

Výsledky analýzy studňa 1 - dusičnany a pesticídy

Výsledky analýzy studňa 1 - pitná voda

Výsledky analýzy studňa 2 - dusičnany

Späť na zoznam analýz

Naše združenie sa snaží poukázať na problémy so znečistením vôd na Slovensku. Preukázateľná kontaminácia podzemných vôd nebezpečnými látkami, predstavuje riziko pre našu pitnú vodu. Bez pitnej vody nikto z nás nevie existovať. A preto vás žiadame o podporu jej ochrany. Ponúkame tiež možnosť spoločnými silami otestovať vodu, ktorú pijeme. Výsledky analýz zverejníme.
  Pridajte sa

Už nás je 5709

  Prispejte

  Výsledky analýz

Otestovali sme už 20 vodných zdrojov