Kvetoslavov

Kvetoslavov

Vzorka pitnej vody bola odobratá dňa 16.4.2018 u koncového užívateľa v obci Kvetoslavov. Táto vzorka obsahuje metabolit pesticídu (chloridazón desfenyl), pre ktorý v slovenskej legislatíve nie sú jasne určené limity pre pitnú vodu v zmysle Vyhlášky č.247/2017 Z.z. Na základe písomného vyjadrenia Hlavného hygienika SR obdržaného OZ Za našu vodu dňa 6.6. 2018, voda spĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody.

Výsledky analýzy

Späť na zoznam analýz

Naše združenie sa snaží poukázať na problémy so znečistením vôd na Slovensku. Preukázateľná kontaminácia podzemných vôd nebezpečnými látkami, predstavuje riziko pre našu pitnú vodu. Bez pitnej vody nikto z nás nevie existovať. A preto vás žiadame o podporu jej ochrany. Ponúkame tiež možnosť spoločnými silami otestovať vodu, ktorú pijeme. Výsledky analýz zverejníme.
  Pridajte sa

Už nás je 5711

  Prispejte

  Výsledky analýz

Otestovali sme už 20 vodných zdrojov