Nižný Hrušov

Nižný Hrušov

Vzorka studničnej vody z 16.06.2019 neodhalila žiadne kontaminanty. Avšak, PCB látky, ktoré sa našli v neďalekom odkalisku Poša sú len veľmi málo rozpustné vo vode, preto je ich v samotnej vode ťažké odhaliť. PCB látky sa adsorbujú na malé čiastočky zeminy (obaľujú zeminu), v laboratóriu pred analýzou sa však voda filtruje.
Preto, ak sú v studni prítomné čiastočky zeminy, tieto môžu byť obalené PCB látkami, ktoré môžu byť skonzumované napríklad ak je nimi polievaná zelenina, prípadne tráva, ktorú konzumuje hydina.
Plánujeme odobrať ešte jednu vzorku vody aj so sedimentami, ktorú necháme analyzovať neprefiltrovanú.

Výsledky analýzy studňa Nižný Hrušov

Výsledky analýzy studňa Nižný Hrušov - PCB látky

Výsledky analýzy studňa Nižný Hrušov - PCB látky detaily

Späť na zoznam analýz

Naše združenie sa snaží poukázať na problémy so znečistením vôd na Slovensku. Preukázateľná kontaminácia podzemných vôd nebezpečnými látkami, predstavuje riziko pre našu pitnú vodu. Bez pitnej vody nikto z nás nevie existovať. A preto vás žiadame o podporu jej ochrany. Ponúkame tiež možnosť spoločnými silami otestovať vodu, ktorú pijeme. Výsledky analýz zverejníme.
  Pridajte sa

Už nás je 5711

  Prispejte

  Výsledky analýz

Otestovali sme už 20 vodných zdrojov