Piešťany

Piešťany - pitná voda

Vzorka pitnej vody bola odobratá dňa 18.11.2019 na MÚ Pieštany a podrobená komplexnej analýze pitnej vody. Všetky stanovené látky spĺňajú limity určené pre ukazovatele pitnej vody v zmysle Vyhlášky 247/2017 Z.z.

Výsledky analýzy pitnej vody

Piešťany - studňa

Vzorka studničnej vody z 18.11.2019 nespĺňa limity pre pitnú vodu pre parameter suma trichlóreténov a tetrachlóreténov a nie je vhodná na konzumáciu. Na základe písomného vyjadrenia Hlavného hygienika SR obdržaného OZ Za našu vodu dňa 5.3. 2020, je zo zdravotného hľadiska možné jej vylúčenie z používania na pitneé účely, kúpanie, ale i polievanie (i keď podľa hlavného hygienika zdravotné riziko predstvuje najmä pravidelný a dlhodobý príjem zistených látok).

Výsledky analýzy studňa 1

Výsledky analýzy studňa 1 - chlorované uhľovodíky

Výsledky analýzy studňa 2 - dusičnany a ropné látky

Výsledky analýzy studňa 2 - chlorované uhľovodíky

Výsledky analýzy studňa 1 a 2 - chlorované uhľovodíky

Späť na zoznam analýz

Naše združenie sa snaží poukázať na problémy so znečistením vôd na Slovensku. Preukázateľná kontaminácia podzemných vôd nebezpečnými látkami, predstavuje riziko pre našu pitnú vodu. Bez pitnej vody nikto z nás nevie existovať. A preto vás žiadame o podporu jej ochrany. Ponúkame tiež možnosť spoločnými silami otestovať vodu, ktorú pijeme. Výsledky analýz zverejníme.
  Pridajte sa

Už nás je 5710

  Prispejte

  Výsledky analýz

Otestovali sme už 20 vodných zdrojov