Aktuality

Médiá

Májusban jött létre a csallóközi tagokat is számláló Mi Vizünkért (Za našu vodu) Polgári Társulás, mégpedig azzal az elsődleges céllal, hogy kellő módon tájékoztassák a laikus nyilvánosságot ivóvízforrásaik minőségéről, egyszersmind szakértői javaslatokkal járuljon hozzá a vízgazdálkodás javításához. Viac

Az „ITT ne igyál vizet!“ kezdeményezés arra a szomorú tényre reagál, hogy bár a Csallóközt védet vízgazdálkodási területté nyilvánították, az ivóvíz minősége romlik a régióban. Viac

Beseda o piatej v TV Bratislava o odpadoch a vode. Viac

Lex Žitný ostrov podľa občianskeho združenia Za našu vodu nie je dostatočný. Najmä v otázke výmeny informácií o kontrolách vody. Návrh zákona, ktorý by mal lepšie chrániť strategické zdroje, je na pripomienkovaní medzi ministerstvami. Zjednotiť by mal práve postup rezortov. Viac

V pitnej vode v Kvetoslavove sa nachádza metabolit pesticídu chloridazón v koncentrácii 1 ug/L. Potvrdili to vzorky, ktoré odobralo a otestovalo občianske združenie Za našu vodu. Pre tento metabolit nie je v slovenskej legislatíve upravený špecifický limit aj napriek tomu, že ho opakovane našli vo viacerých obciach na Žitnom ostrove. Viac

S cieľom upozorniť na pretrvávajúce problémy spojené s kvalitou pitnej vody na Slovensku občianske združenie (OZ) Za našu vodu odštartovalo kampaň TU vodu nepi! V kampani, ku ktorej sa môže pridať každý, ochranári žiadajú dôsledné zabezpečovanie ochrany podzemnej a povrchovej vody ako zdroja pitnej vody, efektívnejšiu kontrolu pitnej vody ako aj úplné a včasné informácie o kvalite vody dostupné pre verejnosť. Viac

KVETOSLAVOV / Možno ste aj vy zaregistrovali debatu, ktorá sa rozprúdila po nedávnej správe o analýze pitnej vody v obci Kvetoslavov, kúsok od Bratislavy. Našli v nej látku chloridazón v koncentrácii jeden mikrogram na liter. Ide o pozostatok chemikálie, pesticídu, ktorému sa hovorí metabolit. Čo to znamená, na to sme sa spýtali Daše Račkovej z Úradu verejného zdravotníctva. Viac

Občianska aktivistka a doktorka prírodných vied Elena Fatulová priblížila, prečo zlyhala kontrola nášho najväčšieho zdroja pitnej vody. Aj napriek tomu, že je Žitný ostrov chránený, množstvo pesticídov v podzemných vodách odstavilo od pitnej vody šesť obcí v strednej časti Žitného ostrova. Viac

Podľa združenia Za našu vodu pre tento metabolit nie je v slovenskej legislatíve upravený špecifický limit. Viac

Štátny tajomník žiadosti osloviť ministerstvá kvôli ochrane vody nevyhovel, iniciatívu prenechal ochranárom. Viac

Naše združenie sa snaží poukázať na problémy so znečistením vôd na Slovensku. Preukázateľná kontaminácia podzemných vôd nebezpečnými látkami, predstavuje riziko pre našu pitnú vodu. Bez pitnej vody nikto z nás nevie existovať. A preto vás žiadame o podporu jej ochrany. Ponúkame tiež možnosť spoločnými silami otestovať vodu, ktorú pijeme. Výsledky analýz zverejníme.
  Pridajte sa

Už nás je 5709

  Prispejte

  Výsledky analýz

Otestovali sme už 20 vodných zdrojov