Chránime pitnú vodu Slovenska

Našou činnosťou upozorňujeme na nebzpečenstvo ohrozenia našej pitnej vody. Zabezpečujeme podrobné analýzy vodných zdrojov. Venujeme sa vzdelávacej činnosti mládeže aj dospelých, aby tu kvalitná a nezávadná pitná voda bola aj pre ďalšie generácie.

Ochrana pitnej vody Žitného ostrova - najvyšší verejný záujem

Projekt "Ochrana pitnej vody Žitného ostrova - najvyšší verejný záujem", je podporený z programu ACF – Slovakia, z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Viac o projekte Výstupy projektu

Az Itt ne idd a vizet! kezdeményezés igyekszik felhívni a figyelmet Szlovákia vízforrásainak szennyezettségére. Talajvizeink veszélyes anyagokkal való szennyezettsége bizonyítható és ez veszélyezteti ivóvízkészleteinket. Ivóvíz nélkül nincs élet. Ezért kérjük támogatásukat. Ugyanakkor felkínáljuk közös összefogás erejével kivizsgáltatni vizeinket és a mérések eredményeit nyilvánosságra is hozzuk.
  Csatlakozzon

A csatlakozottak száma 5711

  Adományozzon a víz tesztelésére

  Mérések eredményei

Már 20 vízforrást kivizsgáltunk