Hírek

Médiá

Pomáhame pri podpise spolupráce Ministerstva životného prostredia s Holandským partnerom pri príprave Štúdie uskutočniteľnosti k sanácii Vrakunskej skládky Viac

OZ Za našu vodu signatárom Deklarácie o sanácii Vrakunskej skládky Viac

Dňa 1.10. 2022 OZ Za našu vodu uskutočnilo osvetu obyvateľov na Žitnom ostrove pri obci Dunajská Lužná na vyhradenom mieste blízko ovocného sadu. Osveta sa konala pri príležitosti Dňa jabĺk, event bol organizovaný obcou Dunajská Lužná. Viac

Dňa 10.09. 2022 OZ Za našu vodu uskutočnilo osvetu obyvateľov v obci Rovinka pri príležitosti Dňa obce. 30.10. 2022 sme pripravili prednáškový priestor v školskej jedálni, veľkostne zodpovedajúci návšteve po dvoch triedach na jednu vyučovaciu hodinu naraz. OZ Za našu deťom predviedlo pokusy - prezentáciu rôznych modelov znečistenia v ekokockách. Deti prejavovali živý záujem a boli podľa slov pedagógov mimoriadne aktívne. Viac

V Základnej škole Hamuliakovo OZ Za našu vodu pripravilo osvetu žiakom o pitnej vode, na ktorej sa zúčastnili deti zo 6.,7. a 8 ročníka. Na škole nás privítala pani riaditeľka. Prednáška pre deti trvala cca 5 hodín a prebiehala podľa vopred pripravených metodických materiálov (interakcie a prezentácia videí). Osvetu pripravila a uskutočnila Daniela Plašková z OZ. Viac

Symbolicky sme dnes, na Deň vody, upozornili na nepriaznivý stav ochrany vody na Slovensku a na pretrvávajúce hrozby jej znečistenia starými záťažami aj novou výrobou. Viac

Rozhovor o Istrocheme
07.08.2020 13:33

Pôda a voda pod areálom bratislavského Istrochemu sú zamorené nebezpečnými chemikáliami. Hnojivá, pesticídy, benzén, arzén i kyselina sírová - mnohé prekročili povolené limity aj tisícnásobne. Viac

Klimatický štrajk. Chráňme si našu Vodu. Nastal čas zodpovedne konať. Zaujímate sa o to čo pijete! Annamarie Velič a Lucia Ďurčová na Klima štrajku v Trnave. Viac

Občianske združenie Za našu vodu pripravilo mapu záťaží, ktoré v Bratislave ohrozujú zdroj pitnej vody. Všetkým politickým stranám posielajú výzvu, aby sa začali zaoberať starými skládkami a fabrikami, ktoré môžu kontaminovať Žitný ostrov. Prečítajte si rozhovor s Annamarie Velič, predsedkyňou OZ Za našu vodu. Viac

Výzva všetkým politickým stranám na ochranu zásob Pitnej vody Viac

Az Itt ne idd a vizet! kezdeményezés igyekszik felhívni a figyelmet Szlovákia vízforrásainak szennyezettségére. Talajvizeink veszélyes anyagokkal való szennyezettsége bizonyítható és ez veszélyezteti ivóvízkészleteinket. Ivóvíz nélkül nincs élet. Ezért kérjük támogatásukat. Ugyanakkor felkínáljuk közös összefogás erejével kivizsgáltatni vizeinket és a mérések eredményeit nyilvánosságra is hozzuk.
  Csatlakozzon

A csatlakozottak száma 5711

  Adományozzon a víz tesztelésére

  Mérések eredményei

Már 20 vízforrást kivizsgáltunk