Hírek

Médiá

Symbolicky sme dnes, na Deň vody, upozornili na nepriaznivý stav ochrany vody na Slovensku a na pretrvávajúce hrozby jej znečistenia starými záťažami aj novou výrobou. Viac

Rozhovor o Istrocheme
07.08.2020 13:33

Pôda a voda pod areálom bratislavského Istrochemu sú zamorené nebezpečnými chemikáliami. Hnojivá, pesticídy, benzén, arzén i kyselina sírová - mnohé prekročili povolené limity aj tisícnásobne. Viac

Klimatický štrajk. Chráňme si našu Vodu. Nastal čas zodpovedne konať. Zaujímate sa o to čo pijete! Annamarie Velič a Lucia Ďurčová na Klima štrajku v Trnave. Viac

Občianske združenie Za našu vodu pripravilo mapu záťaží, ktoré v Bratislave ohrozujú zdroj pitnej vody. Všetkým politickým stranám posielajú výzvu, aby sa začali zaoberať starými skládkami a fabrikami, ktoré môžu kontaminovať Žitný ostrov. Prečítajte si rozhovor s Annamarie Velič, predsedkyňou OZ Za našu vodu. Viac

Výzva všetkým politickým stranám na ochranu zásob Pitnej vody Viac

Krátka video reportáž AppDay TV: Ako to je v skutočnosti s našou Vodou na Slovensku Viac

Reportáž TA3: Jedy pod Bratislavou vzbudzujú obavy - chýbajú nám informácie? Viac

Pomocou fotopascí sme začali monitorovať okolie vybraných vodných zdrojov, aby sme podrobnejšie zistili aké aktivity môžu prispievať k ich ohrozeniu. Viac

TV Bratislava - reportáž z tlačovej konferencie OZ Za našu vodu a rozhovory s expertmi na tému: Sú skládky vo Vrakuni a Rači časovanou bombou pre Bratislavu a Žitný ostrov? Viac

Článok v internetovom médiu Netky.sk: Pitná voda v Bratislave je ohrozená, natekajú do nej karciogénne látky Viac

Az Itt ne idd a vizet! kezdeményezés igyekszik felhívni a figyelmet Szlovákia vízforrásainak szennyezettségére. Talajvizeink veszélyes anyagokkal való szennyezettsége bizonyítható és ez veszélyezteti ivóvízkészleteinket. Ivóvíz nélkül nincs élet. Ezért kérjük támogatásukat. Ugyanakkor felkínáljuk közös összefogás erejével kivizsgáltatni vizeinket és a mérések eredményeit nyilvánosságra is hozzuk.
  Csatlakozzon

A csatlakozottak száma 5672

  Adományozzon a víz tesztelésére

  Mérések eredményei

Már 20 vízforrást kivizsgáltunk