Akú vodu pijete

Výsledky analýz pitnej vody

Analýzy prameňov

Demänovská dolina - Vyvieranie

Vzorky vody z prameňa, z ktorého sa čerpá pitná voda aj pre veľkú časť Liptova sme odobrali 11.09.2020. Vo vode sme našli viacnásobné prekročené mikrobiologické limity. Konkrétne koliformné baktérie, ktoré sa tam tiež našli, sú ľudského pôvodu a spôsobujú črevné infekcie, preto je ich limit 0. Znamená to, že do prameňa, ktorý vyteká z jaskyne a mal by byť úplne čistý, sa dostávajú splašky zo žúmp alebo zle tesniacej kanalizácie. Vodu je pred pitím preto nutné oveľa viac nachlórovať, čím sa stáva menej chutnou a zvyškový chlór v nej nie je zdravý, takže sa čiastočne aj znehodnocuje pitná voda.

Demänovská dolina - Vyvieranie, mikrobiológia

Analýzy povrchovej vody

Zemplínska Šírava

Vzorky vody a sedimentu boli odobraté dňa 13.06.2020. Dobrá správa: voda je bezpečná na kúpanie. Zlá správa: v sedimentoch sme (neprekvapivo) našli PCB látky, ktoré pochádzajú z Chemka Strážske. Znamená to, že ak je rozvírená voda a pláva v nej veľa sedimentov, treba deti rozhodne upozorniť, aby sa vody nenapili. Tiež ak v priehrade klesne hladina a sediment (bahno) je zrazu odhalené a drobné častice unáša vietor, nie je vhodné inhalovať takýto vzduch.

Zemplinska Šírava - sediment

Zemplinska Šírava - voda

Zemplinska Šírava - PCB detaily

Az Itt ne idd a vizet! kezdeményezés igyekszik felhívni a figyelmet Szlovákia vízforrásainak szennyezettségére. Talajvizeink veszélyes anyagokkal való szennyezettsége bizonyítható és ez veszélyezteti ivóvízkészleteinket. Ivóvíz nélkül nincs élet. Ezért kérjük támogatásukat. Ugyanakkor felkínáljuk közös összefogás erejével kivizsgáltatni vizeinket és a mérések eredményeit nyilvánosságra is hozzuk.
  Csatlakozzon

A csatlakozottak száma 5709

  Adományozzon a víz tesztelésére

  Mérések eredményei

Már 20 vízforrást kivizsgáltunk

OZ Za našu vodu, Búdková 22, 811 04 Bratislava, IČO: 51 677 164, info@zanasuvodu.sk , +421 905 662313
2024 © Minden jog fenntartva. A Mi Vizünkért PT.